Δράσεις εκδηλώσεις

Η ΟΙΚΙΠΑ …ΚΑΘΑΡΙΣΕ!!!

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΟΙΚΙΠΑ, με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ο εθελοντικός καθαρισμό [...]

Συμμαχία για το Κλίμα

Κοινή επιστολή συλλογικοτήτων εστάλη στο υπουργείο παιδείας με θέμα την ένταξη και διάχυση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. [...]