Τα νέα μας

Παρέμβαση της ΟΙΚΙΠΑ για τη μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ

Με αφορμή την έγκριση της ΜΠΕ για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ, η ΟΙΚΙΠΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η [...]