Αφιέρωμα

Δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση της λουρονησίδας στη λ/θ Κοτυχίου

Οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΟΙΚΙΠΑ για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης λουρονησίδας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου φαίνεται πως ενεργοποίησαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η [...]