Αφιέρωμα

Δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση της λουρονησίδας στη λ/θ Κοτυχίου

Οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΟΙΚΙΠΑ για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης λουρονησίδας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου φαίνεται πως ενεργοποίησαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η [...]

Ο σεβασμός των οικολογικών χαρακτηριστικών απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του έλους Αγυιάς

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΝΑ   Πλησιάζει ο χρόνος για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπλαση – [...]