Συμπεράσματα των ενημερωτικών συναντήσεων του Facts στη Στροφιλιά-Κοτύχι

Πάτρα,   10 Μαΐου 2011

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι συναντήσεις εργασίας που διοργανώθηκαν από την Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

Στις τρεις αυτές μέρες των συναντήσεων εργασίας, που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Ενημέρωσης Στροφυλιάς-Κοτυχίου, Βέλγοι προσκεκλημένοι, ειδικοί εισηγητές από την Επαρχία του Limburg, μετέφεραν την εμπειρία αλλά και τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την αποτελεσματική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίων προστασίας του οικοσυστήματος, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για το περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας, αντιπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών φορέων καθώς και οι εθελοντές και καθηγητές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρευρέθησαν, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους ανάπτυξης και σχεδίασης αποτελεσματικών πλάνων διαχείρισης βασισμένα σε αρχές που τα καθιστούν επιτυχημένα καθώς και στρατηγικών που ακολουθούνται στο Βέλγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρακτικές σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού ενώ αναλύθηκε η σημασία της εμπλοκής όλων των φορέων στις διαδικασίες ανάπτυξης σχεδίων και στρατηγικών, για την επίτευξη της κοινής αποδοχής των στόχων που τίθενται αλλά και την εξασφάλιση της συνεργασίας. Μέσα από μία σειρά εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, έγινε μία πρώτη καταγραφή των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει η περιοχή και των αξιών που αυτά περιέχουν, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο σχέδιο διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή ενώ συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι ευαισθητοποίησης τόσο των φορέων όσο και των πολιτών αλλά και κινητοποίησής τους με δράσεις και ρόλους.

Η προστασία του δάσους δεν σημαίνει τη αλλαγή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την επιβολή απαγορεύσεων, αλλά την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης που θα κάνουν τις προστατευόμενες περιοχές λειτουργικές και προσιτές στον επισκέπτη, με οργάνωση χώρων αναψυχής και παράλληλης προστασίας της φύσης, την προώθηση των ωφελειών για των άνθρωπο (αρμονία, δροσερότερο κλίμα το καλοκαίρι, καθαρός αέρας και ησυχία από τους θορύβους της πόλης) αλλά και της σημασίας του ως πόλος έλξης για τον τουρισμό και τις ευεργετικές οικονομικές επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Οι πολιτικοί έχουν μπροστά τους μία μεγάλη πρόκληση να χειριστούν, ένα αβέβαιο μέλλον για όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, όμως η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των τριών πυλώνων της, οικονομία-κοινωνία-προστασία του περιβάλλοντος, με την παράλληλη συνεργασία όλων των φορέων, θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι και οι επόμενες γενιές θα έχουν την ευκαιρία να απολάβουν τα οφέλη και τα αγαθά του περιβάλλοντος.

Αυτή η πραγματικότητα περιγράφηκε και από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών που παρέστησαν στην έναρξη των εργασιών, και κυρίως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα και τους Δημάρχους Δυτικής Αχαΐας κ. Παναγιωτόπουλο και Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Αρβανίτη οι οποίοι, έχοντας θεσμικά καθήκοντα στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εντάξουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές ως προτεραιότητα στον μελλοντικό αναπτυξιακό πλάνο για τη Δυτική Ελλάδα και να ενισχύσουν πρωτοβουλίες και έργα συνεργασίας που θα προάγουν το φυσικό περιβάλλον και παράλληλα θα διασφαλίσουν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις εργασίας θα συγκεντρωθούν και θα αναρτηθούν σε λίγες μέρες τόσο στο διαδικτυακό τόπο του έργου F:ACTS! www.factsproject.eu όσο και στης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας www.nea.gr.