Φυσικό περιβάλον

ΕΚΠΑΖ

Ζητούνται εθελοντές για τα πουλιά Το ΕΚΠΑΖ είναι το γνωστότερο κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στη χώρα μας. Σημαντική βοήθεια του προσφέρουν κάθε χρόνο πολλοί εθελοντές. Για όποιον ενδιαφέρεται ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. [...]

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 Ευκαιρία και όχι βάρος η προστασία τους Τι είναι η περίφημη αειφορία ή βιώσιμη ανάπτυξη όπως εναλλακτικά  λέγεται  και γιατί τόσος λόγος γίνεται γι’ αυτήν ενώ παλαιότερα αρκούμασταν να επιζητούμε την ανάπτυξη, έτσι σκέτα, χωρίς προσδιορισμούς;     ΄Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, υπάρχει μάλιστα και μια, άγονη κατά την γνώμη μου, διαμάχη περί το όνομα, αν δηλαδή, είναι προτιμότερο να λέμε βιώσιμη ανάπτυξη ή αειφορική, ή, ερώτημα σαφώς κρισιμότερο, αν πρέπει να προσθέτουμε τη λέξη «ανάπτυξη» ή όχι, δίπλα στο βιώσιμη. [...]

ΧΗΜΙΚΑ

 μάχη χωρίς έλεος στις Βρυξέλλες      Εν μέσω πολλαπλασιαζόμενων δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε αποτελέσματα ερευνών για την επίδραση των χημικών στην υγεία, ιδιαίτερα δε, τελευταία στο αναπαραγωγικό σύστημα των ανδρών, και ακόμη περισσότερο των αγοριών, μια μάχη μαίνεται στις Βρυξέλλες. [...]