ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει σοβαρά περιοριστεί η κατά τυχαίο τρόπο αφισοκόλληση  (τοίχοι, κολόνες, δημόσια κτίρια κλπ) με θετικά αποτελέσματα για την εμφάνιση των πόλεων κατά και μετά τις εκλογικές περιόδους.
Η επιστροφή, συνεπώς σε μεθόδους ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης με κόλλα και βούρτσα, που ανθούσαν σε παλαιότερες εποχές θα οδηγούσε απλώς και μόνο σε έναν ανταγωνισμό υποβάθμισης της εικόνας της πόλης, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, μια και ο ένας θα σκέπαζε τις αφίσες του άλλου.
Κάνουμε, λοιπόν, έκκληση σ’ όλους τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους να σεβαστούν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει για καθαρή πόλη και ν’ αποφύγουν  την αισθητική της επιβάρυνση, προς όφελος γενικότερα και του πολιτικού μας πολιτισμού.