ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΕΠΙΒΑΤΗΣ»

Παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης, που εκφράζει το πνεύμα της πρωτοβουλίας αυτής:

   Βιώσιμη Πόλη είναι η Πόλη της Δημόσιας Συγκοινωνίας

Πόλη της Δημόσιας Συγκοινωνίας είναι εκείνη η πόλη που την έχει ως θεμέλιο της λειτουργίας της. Σε μια τέτοια πόλη, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των μετακινήσεων γίνεται με Δημόσια Συγκοινωνία, οι δρόμοι δεν φορτίζονται με αυτοκίνητα και προσφέρουν αξιοπρεπή χώρο στους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Το περπάτημα είναι συνυφασμένο με τη χρήση της Δημόσιας Συγκοινωνίας. Αν η πόλη δεν διαθέτει ευχάριστες και ασφαλείς διαδρομές για τον πεζό θα έχει και υποτονική Δημόσια Συγκοινωνία. Ανάλογα ισχύουν και ως προς τους ποδηλάτες. Πρέπει η πόλη να τους εξασφαλίζει ελκυστικές και ακίνδυνες διαδρομές. Στις Ευρωπαϊκές πόλεις το ποδήλατο χρησιμοποιείται συνδυασμένα με τη Δημόσια Συγκοινωνία. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το σύνολο της επιφάνειας της πόλης γρήγορα και πολιτισμένα.  

Δημόσια Συγκοινωνία, Περπάτημα και Ποδήλατο είναι οι τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Βιώσιμη Πόλη. Όμως προϋπόθεση για να παίζουν το ρόλο που τους αξίζει είναι η δομή της πόλης να τους ευνοεί: να έχει μια ελάχιστη πυκνότητα, να είναι πολυκεντρική, η κατοικία με την εργασία να βρίσκονται κοντά.

Κρίσιμο ζήτημα για τη χάραξη των διαδρομών πεζών και ποδηλάτων είναι να οδηγούν προς στάσεις και σταθμούς. Δημόσια Συγκοινωνία δεν είναι μόνο τα οχήματα και τα δρομολόγιά τους αλλά και ότι τη συνδέει με την πόλη. Παράμετρος της Δημόσιας Συγκοινωνίας είναι η ποιότητα των δρόμων προσπέλασης των σταθμών.

Ειδική μέριμνα πρέπει να δίνεται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Πρόκειται για κατηγορίες του πληθυσμού που έχουν μεγάλη ανάγκη τη Δημόσια Συγκοινωνία.

Για όλους αυτούς τους λόγους αντικείμενο του ΕΠΙΒΑΤΗ είναι και η Πόλη. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά:
– να απελευθερωθούν οι δημόσιοι χώροι (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες) από την αυθαίρετη στάθμευση αυτοκινήτων/δικύκλων, από εμπορεύματα και τον πληθωρισμό των τραπεζοκαθισμάτων, 
– να διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια και να αποκτήσουν τον εξοπλισμό που θα τα κάνει χώρους πολιτισμένους.