Βιότοπος Αγυιάς

Σ’ αυτό συνέβαλε η παρέμβαση του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής Πάτρας, εκπρόσωποι του οποίου (ο Γ. Βασιλακόπουλος από την ΟΙΚΙΠΑ, ο δικηγόρος κ. Λεπίδα, όπως επίσης ο κ. Σιγαλός, πρόεδρος του ΓΕΩΤΕ, επιχειρηματολόγησαν υπέρ της κίνησης διαδικασιών προς τα αρμόδια υπουργεία (πρωτίστως το ΥΠΕΧΩΔΕ) για την επίσημη αναγνώριση του χώρου ως κατέχοντος τα προβλεπόμενα στο ν. 1650/85 οικολογικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν προστατευτέο.

Η πρόθεση της δημοτικής αρχής ήταν να τροποποιήσει σημειακά το σχέδιο πόλη με πολύ δυσμενείς όρους δόμησης που θα καθιστούσαν ασύμφορη την επαναφορά του χώρου στους ιδιοκτήτες.

Μετά την παρέμβαση των οργανώσεων δεν τέθηκε η πρόταση σε ψηφοφορία και παραπέμφθηκε το θέμα στις νομικές υπηρεσίες του Δήμου.

Από την πλευρά μας ένα έχουμε να τονίσουμε:

Η νομική διερεύνηση με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της επίσημης οικολογικής αναγνώρισης του Έλους πρέπει να γίνουν χωρίς απώλεια χρόνου.

Έτσι χωρίς προβλήματα μπορεί και να αναπλασθεί ο υπό εγκατάλειψη χώρος ης πλαζ και οι εγκαταστάσεις του και η οικολογική διαχείριση του Έλους με κατάλληλες βελτιωτικές επεμβάσεις να επιτευχθεί με δεδομένο ότι  τα χρήματα υπάρχουν.