Απαξιώνουν το Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

kotyxi

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Την απαξίωσή τους προς το Φορέα διαχείρισης υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, δείχνουν οι εκπρόσωποι των υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος(!!!) αλλά και μερίδα εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (απ’ το νομό Ηλείας) αφού δεν παρίστανται καθόλου ή παρίστανται ελάχιστα, στις μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό πως από το 11μελές Δ.Σ συμμετέχουν κάθε φορά 6-7 μέλη και το όργανο συνεδριάζει με οριακή πλειοψηφία μελών, λαμβάνοντας σοβαρές αποφάσεις για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής αλλά και για την υλοποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Φορέα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 

Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στη συνεδρίαση του Δ.Σ,   στις 26-3-2012 με πρόταση του εκπροσώπου των ΜΚΟ στο Φορέα κ. Θωμά Κουτρούμπα, μέλους της ΟΙΚΙΠΑ, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος (που εποπτεύει τους Φορείς Διαχείρισης) και να ζητηθεί η αντικατάσταση των δύο εκπροσώπων των υπουργείων  κατά προτίμηση με άτομα από τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να είναι τακτική η παρουσία τους. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης να σταλεί επιστολή σε δύο εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ηλείας, που σπάνια εμφανίζονται στις συνεδριάσεις του Φορέα, ζητώντας τη συνεπή παρουσία τους ή τη συμμετοχή του αναπληρωτή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου.