Υπάρχει και ο ταλαιπωρούμενος πολίτης!

1. Η δωρεάν Αυτή συγκοινωνία είναι μέτρο και φιλολαϊκό και σαφώς αποτρεπτικό της εισόδου Ι.Χ. αυτοκινήτων στο χώρο του κέντρου. Συνεπώς κάθε προσπάθεια κατάργησής του ή έστω μείωσης της ωφελιμότητάς του (μέσω της κατάργησης ενδιαμέσων στάσεων) είναι ευθέως αντίθετη με το συμφέρον της συντριπτικής πλειοψηφίας, που είναι οι μετακινούμενοι πολίτες.
2. Είναι επομένως αδιανόητη οποιαδήποτε υποχώρηση της Δημοτικής αρχής σε συντεχνιακά κοντόφθαλμα αιτήματα που επιδιώκουν τέτοιους στόχους και τούτο ισχύει όχι μόνο για τη δωρεάν συγκοινωνία αλλά και για την ελεγχόμενη στάθμευση και τις λεωφορειολωρίδες.
3. Μόνοι αν ανυποχώρητα εφαρμοσθεί, χωρίς ατελείωτες αναβολές, μια κυκλοφοριακή πολιτική με γνώμονα το συμφέρον του μετακινούμενου πολίτη και όχι της μιας ή της άλλη επαγγελματικής ομάδας που αναμένει να επωφεληθεί απ’ αυτόν, μπορούμε να ελπίζουμε σε ορατή βελτίωση του κυκλοφοριακού.
  Υπάρχει επιτέλους και ο (δύσκολα) μετακινούμενος και ταλαιπωρούμενος πολίτης και δεν μπορεί κανείς να τον αγνοεί ατιμωρητί!