Πλατανόδασος: Απαιτείται σεβασμός του Γ.Π.Σ. και πλήρης δημοσιότητα

Πάτρα 30-Ιανουαρίου 2024

Επιστολή της ΟΙΚΙΠΑ προς το Δήμο Πατρέων

 

Οι πρόσφατες κινήσεις του Δήμου σχετικά με επεμβάσεις στο πλατανόδασος Προαστείου και οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις (νέες φυτεύσεις κλπ) επαναφέρουν το ζήτημα της ορθής διαχείρισής του.

Οι επεμβάσεις του Δήμου το 2018 (καταστροφή υπορόφου βλάστησης, μπάζωμα υγρόλακων αναπαραγωγής αμφιβίων, διάνοιξη κάθετου δρόμου κλπ) ήταν επιβαρυντικές και μη συμβατές με τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πατρών. Οι προβλέψεις του ΓΠΣ  ορίζουν την μικρή αλλά πολύ σημαντική για την πανίδα αυτή περιοχή ως προστατευόμενη «Περιοχή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εκβολών Χαράδρου».

Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, είναι απαραίτητο να υπάρχει εγκεκριμένο αρμοδίως σχέδιο επεμβάσεων που θα έχει συνταχθεί από νόμιμο μελετητή ή από την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο:

·        Πρώτον, θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

·        Δεύτερον, θα ενημερωθεί το ευρύ κοινό και όχι μόνο οι περίοικοι, καθότι το πλατανόδασος είναι κοινό κτήμα όλων των πατρινών.

Ζητήσαμε από τις 20-12-23, με email μας προς την αρμόδια αντιδημαρχία να μας γνωστοποιηθούν τα παραπάνω  αλλά αυτό, ως σήμερα, δεν έχει γίνει.

Σημειώνουμε ότι το Γ.Π.Σ. προβλέπει για την περιοχή τα παρακάτω:

4.6.ΠΕΠ 6. Περιοχή Προστασίας εκβολών Χαράδρου

Περιλαμβάνει τις εκβολές του Χάραδρου ποταμού (πλατανόδασος παρά τον Χάραδρο)  και αποσκοπεί στην προστασία του ως περιαστικό πράσινο,  προκειμένου να προσφέρουν στον αστικό ιστό μια «υπόμνηση» του υγρού στοιχείου των ποταμών που διασχίζουν το Πολεοδομικό Συγκρότημα. Ορίζεται ότι, για την υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου του ΟΕΚ, η έκταση ιδιοκτησίας του που περιλαμβάνεται θα αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής με αντίστοιχης αξίας έκταση του Δήμου Πατρέων.  Εντός της ζώνης, επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις και δραστηριότητες: α) διαμόρφωση μονοπατιών β) υπαίθρια καθιστικά γ) υπαίθριες παιδικές χαρές δ) υπαίθριοι χώροι άθλησης μικρής κλίμακας.

Αυτό σημαίνει ότι, μετά τις μη επιτρεπτές και μη συμβατές επεμβάσεις των προηγουμένων ετών, είναι προφανές ότι  το απομένον χωρίς επεμβάσεις τμήμα του μικρού αυτού αλλά σημαντικού για την διαβίωση και την αναπαραγωγή άγριας πανίδας (πτηνά, ερπετά, αμφίβια, θηλαστικά) και χλωρίδας είναι απαραίτητο, και επιβάλλεται από το Γ.Π.Σ.,να παραμείνει άθικτο, περιλαμβανομένου του υπορόφου των δέντρων διότι ακριβώς αυτός (οι πυκνοί θάμνοι γύρω από τα πλατάνια)  είναι πολύτιμος για την αναπαραγωγή της άγριας πανίδας.