Ο Πρόκοπος μπορεί και πρέπει να έχει ορθή διαχείριση!

ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

 

Σημαντικό βήμα προς μια ουσιαστικά φιλικότερη προς το ευαίσθητο οικοσύστημα της Λιμνοθάλασσας του Πρόκοπου,  είναι η νέα «Διακήρυξη Εκμίσθωσης του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Πρόκοπου». Η Διακήρυξη, παρά κάποιες σοβαρές ελλείψεις, κρίνεται συνολικά θετική γιατί, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, προχωρεί σε μέτρα και προβλέψεις που για πρώτη φορά επιβάλλονται, με κυριότερη την σαφή εξαίρεση του υδραύλακα «Κέντρου» και της εξόδου του προς την θάλασσα από τη μίσθωση.

Αξιοσημείωτες είναι ακόμη οι προβλέψεις της Διακήρυξης για ειδική σήμανση των σκαφών των μισθωτών, που θα είναι και τα μόνα επιτρεπόμενα, απαγόρευση χρήσης ορισμένων βλαπτικών εργαλείων για την αλιεία χελιών, πλήρης απαγόρευση κυνηγίου στον Πρόκοπο, ρητή αναφορά γι’ αυτή και στους ίδιους τους μισθωτές, πώληση μόνο μέσω ιχθυόσκαλας ή συσκευαστηρίων και άλλα.

Δεν προβλέπεται όμως  η έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), οι οποίες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας της λιμνοθάλασσας ως ιχθυοτροφείου. Υπενθυμίζουμε ότι η Λιμνοθάλασσα του ΠΡΟΚΟΠΟΥ, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου Στροφυλιάς, εκμισθώνεται, όπως είναι γνωστό και ως εκτατικό ιχθυοτροφείο.

Η εκμίσθωση περιλάμβανε και τον υδραύλακα «Κέντρο» που διασχίζει το δάσος της Στροφυλιάς και επικοινωνεί  με τον Πρόκοπο, πράγμα που από ετών τόσο η ΟΙΚΙΠΑ όσο και άλλοι φορείς, όπως η περιφερειακή παράταξη «Οικολογική Δυτική Ελλάδα», είχαν επισημάνει ως πηγή προβλημάτων και κινδύνων για την πανίδα που διαβιεί σε αυτόν.

Επιπλέον, παρατηρούνταν φαινόμενα παράνομου κυνηγιού, λαθραλιείας, όχλησης της άγριας πανίδας ακόμη και καταστροφής οικοτόπων, τα οποία συνδέονταν είτε με μη τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Αλιευτικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αράξου «Ο Άγιος Ιωάννης» είτε με την ανεπάρκεια και την ασάφεια των προηγούμενων όρων μίσθωσης.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας καλωσορίζει τη σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν Διακήρυξη Εκμίσθωσης.

Υπογραμμίζουμε όμως ότι:

  1. Παρά την ύπαρξη εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφήνει περιθώριο για μη έκδοση «Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων», κρίνουμε αναγκαίο να ακολουθηθεί η υπόδειξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να εκδοθεί αυτή εντός του Φεβρουαρίου, πριν την εκπνοή της ισχύουσας μίσθωσης.

 

  1. Τα οφέλη από το καλύτερο καθεστώς λειτουργίας του ιχθυοτροφείου θα υπάρξουν και θα είναι ορατά τόσο σε ότι αφορά την ίδια την πανίδα του Πρόκοπου όσο και την οικοτουριστική της αξιοποίηση, μόνο εάν υπάρξει συστηματικός, τακτικός και αυστηρός έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων από τους μισθωτές όσο και γενικότερη αστυνόμευση των παρανομιών (λαθροκυνηγίου, λαθροθηρίας, άλλων ζημιογόνων ενεργειών).

 

Ο Πρόκοπος είναι το πιο γνωστό και εύκολα προσβάσιμο τμήμα της βόρειας περιοχής του Εθνικού μας Πάρκου, μαζί με την κοντινή του παραλία της Καλόγριας. Αξίζει μια καλύτερη μεταχείριση και θα το ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο.

 Όπως κάνουμε χρόνια τώρα, θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε γι’ αυτά.