Να σταματήσει άμεσα η επιχειρούμενη καταπάτηση της «Βαλόστανης»!

Αναφορά της ΟΙΚΙΠΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

Οι αναγνώστες της «εν αιθρία» γνωρίζουν τον μακρό αγώνα δεκαετιών της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του οικοσυστήματος του Εθνικού μας Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από την σταδιακή καταπάτηση, επί σειρά δεκαετιών, 803 στρεμμάτων δασικής γης στην περιοχή των «Σαμαρέικων», χωρίς εφαρμογή επί του εδάφους των αμετάκλητων αποφάσεων αναδάσωσής τους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε κινήσεις καταπάτησης μιας εν επαφή με τα Σαμαρέικα περιοχής, με δασικό χαρακτήρα, 190 στρεμμάτων, γνωστής με το όνομα «Βαλόστανη». Έχοντας πληροφορηθεί ότι προ μηνών η περίπολος του Δασαρχείου Πατρών απέτρεψε έναρξη καλλιεργητικών δραστηριοτήτων σε τμήμα της εν λόγω περιοχής, εκχερσωμένης, αλλά όχι καλλιεργούμενης,  προκειμένου να αποτραπούν τετελεσμένα.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας ζήτησε άμεση συνεργασία των συναρμοδίων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, μεταξύ των οποίων και οι δασικές, για την σαφή και χωρίς αμφισβητήσεις διασφάλιση του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και την αναδάσωσή της. Αυτό, διότι η απόπειρα παράνομης καλλιέργειας στη δασική αυτή περιοχή έγινε με συνέργεια του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, που έχει δημοπρατήσει 3 τμήματα των 60 στρεμμάτων περίπου. Αναμένουμε ταχεία και εμπεριστατωμένη ενέργεια εκ μέρους των Υπηρεσιών για την ορθή επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος.

Το κείμενο της επιστολής μας προς τον Γραμματέα της ΔΕΠΙΝ κ. Δημήτρη Κατσαρό και τις υπ’ αυτόν συναρμόδιες υπηρεσίες είναι το ακόλουθο:

«Με το όνομα «Βαλόστανη» είναι γνωστή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Στροφιλιάς – Κοτυχίου, ευρισκόμενη νοτιοανατολικά της γνωστής καταπατημένης, αλλά μη αποκαταστημένης ως δασικής, παρά τις σχετικές αμετάκλητες αποφάσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, περιοχής 803 στρεμμάτων, γνωστής με το όνομα «Σαμαρέικα».

Η έκταση της Βαλόστανης εκτιμάται στην τάξη των 190 στρεμμάτων. Είναι περιοχή εκχερσωμένη μεν από παλαιότερα, αλλά μη καλλιεργούμενη λόγω και παλαιοτέρων επεμβάσεων εκ μέρους των δασικών Υπηρεσιών.

Σχετικά πρόσφατα (ολιγόμηνο διάστημα) το Δασαρχείο Πατρών, επενέβη μέσω της ομάδας περιπολίας του και σταμάτησε καλλιεργητικές ενέργειες στην έκταση αυτή, ενημερώνοντας τους επιχειρούντες αυτές ότι παρανομούν, διότι πρόκειται για αναδασωτέα έκταση.

Επειδή οι κινήσεις αυτές βασίζονται σε αμφίβολης νομιμότητας παραχωρήσεις μέσω διαγωνισμού του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (επισυνάπτεται σχετικό, που βρήκαμε μέσω της Διαύγειας), παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποσαφήνιση του χαρακτήρα της έκτασης υπέρ της δημόσιας κτήσης και της ακεραιότητας του οικοσυστήματος του εθνικού πάρκου.

Ειδικότερα ζητούμε όπως η Υπηρεσία σας απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δασών και συνεργαστεί άμεσα με αυτήν και το Δασαρχείο Πατρών, ώστε από κοινού να εξετάσετε τους ισχυρισμούς του εν λόγω Δήμου και, εφόσον η έκταση αποδειχθεί ότι έχει θεμελιωμένα δασικό χαρακτήρα, να προβείτε το ταχύτερο στις ενέργειες που απαιτούνται για την υποχρέωσή του στην ανάκληση των παραχωρήσεων και τον οριστικό σεβασμό του νόμιμου χαρακτήρα της περιοχής.

Εφόσον δε, τεκμηριώνεται ότι είναι δασική – αναδασωτέα έκταση,  παρακαλούμε όπως συμβάλλετε να προγραμματιστεί αρμοδίως η κατά προτεραιότητα αναδάσωσή της με τα φυόμενα είδη στο Εθνικό Πάρκο, ώστε να αποτυπωθεί και επί του εδάφους ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης και να αποτραπεί αποτελεσματικά κάθε μελλοντική ενέργεια βίαιης αλλαγής του χαρακτήρα της».

 

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής μας, η αποκεντρωμένη Διοίκηση μας κοινοποίησε επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (η οποία κοινοποιείται και στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης), η οποία αναφέρει:

 

Σας διαβιβάζουμε την αναφορά που περιέχεται στο ως άνω σχετικό μήνυμα της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας περί καταπάτησης της δασικής περιοχής «Βαλόστανη» στο Εθνικό Πάρκο Στυροφυλιάς-Κοτυχίου και παρακαλούμε για τις κατά λόγον αρμοδιότητας ενέργειές σας. Η αναφορά κοινοποιείται επίσης στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης προς ενημέρωσή του.

Την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της 13/8/2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας μεταφέρονται  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως σύνολο αρμοδιοτήτων και υλικοτεχνικής υποδομής και λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού.»

Θα παρακολουθούμε το θέμα και, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε, προκειμένου να αποτρέψουμε ακόμη μια προσπάθεια καταπάτησης και εκμετάλλευσης δασικής έκτασης (πολύ κοντά στα Σαμαρέικα), αυτή τη φορά με τις ευλογίες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.