Λάθος η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο όρος Μπαρμπάς.

ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA

Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να ελέγξουμε το μέγεθος της κλιματικής κρίσης, που απειλεί ανθρώπους και οικοσυστήματα, σε κάπως ανεκτά επίπεδα.

Εξίσου όμως μονόδρομος είναι η ορθή τους χωροθέτηση, ιδίως των αιολικών πάρκων και των υδροηλεκτρικών, ώστε ν’ αποφεύγονται περιοχές, τις οποίες ο νόμος έχει ορίσει ως ευαίσθητες. Τέτοιες περιοχές είναι οι περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης, οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, οι περιοχές Κοινοτικής Προτεραιότητας.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το σχέδιο για Αιολικό Πάρκο 5 ανεμογεννητριών στο βουνό Μπαρμπάς (Αιγιάλεια) και νότια της Ρακίτας, στη θέση «Ορνιθοκάθισμα» εντός προστατευόμενης περιοχής, Ζώνης Ειδικής για τα πουλιά. Δίκαια ο σχεδιασμός αυτός συνάντησε την ισχυρή αντίδραση πολιτών, αυτοδιοικητικών και περιβαλλοντικών φορέων. Είναι ένα σημαντικό θέμα το πώς προχώρησε, παρότι αρχικά απέρριψαν το έργο οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια για το Φυσικό Περιβάλλον Υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Η ενδιαφερόμενη εταιρία με τη μέθοδο της τροποποίησης κάποιων σημείων και θέσεων φαίνεται πως πέτυχε να εμφανίσει το έργο ως διαφορετικό από το απορριφθέν και να πάρει την υπογραφή του προηγούμενου υπουργού περιβάλλοντος κ. Φάμελλου για να το προχωρήσει και βιάζεται να το τελειώσει προτού βγουν τα Προεδρικά Διατάγματα οριστικής προστασίας του Μπαρμπά.

Η σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλουν να επανεξετάσουν το έργο και να αποτρέψουν την υλοποίησή του. Λαθεμένες χωροθετήσεις δεν προκαλούν μόνο περιβαλλοντικές ζημιές, που έχουν κριθεί από το νόμο ως μη ανεκτές, αλλά και δυσφημούν την αιολική ενέργεια, μια ελπιδοφόρα τεχνολογία, μέρος της λύσης του ενεργειακού μας προβλήματος.

Γ. Κανέλλης