Επιτρέπονται οι απαγορευμένοι αγώνες σκι στη λίμνη Καϊάφα!

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Η διεξαγωγή αγώνων σκι στην προστατευόμενη (Natura 2000) λίμνη Καϊάφα, που επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση μία φορά το χρόνο, μπορεί να πραγματοποιείται όποτε επιθυμεί ο ιδιώτης ενοικιαστής του χώρου!  Η καταγραφή της «ιστορίας» των αγώνων αποκαλύπτει πως μετά από «άνωθεν» παρεμβάσεις και κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ισχύουσας απόφασης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στην περιοχή, είναι δυνατή η διεξαγωγή τους και το μήνα Οκτώβριο προκαλώντας σημαντική όχληση και πιέσεις στο προστατευτέο αντικείμενο και κύρια στην ορνιθοπανίδα.

Για την προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα ισχύει το ΠΔ του Κυπαρισσιακού και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 2019, που αφορά στα έργα-δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός του ακινήτου 5.200.000 τ.μ. της ΕΤΑΔ. Με την ΑΕΠΟ αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά – μεταξύ άλλων – και ο στίβος του σκι και τέθηκαν συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το σκι, ενώ για την διεξαγωγή αγώνων αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μια φορά το χρόνο επί μία εβδομάδα η χρήση του υδάτινου στίβου για διεξαγωγή αγώνων, χωρίς την χρήση κερκίδων».

 

Τι έγινε το 2022

 

Εκδόθηκε θετική γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διεξαγωγή του αγώνα τον Ιούλιο και αρνητική γνώμη για τον αγώνα του Οκτωβρίου (28-30/10/2022) επισημαίνοντας τον Περιβαλλοντικό Όρο 167 της ΑΕΠΟ, την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, τους όρους της προηγούμενης γνωμοδότησής του και τις οχλήσεις από τον αγώνα στη μεταναστευτική και στη διαχειμάζουσα ορνιθοπανίδα της περιοχής.

 Μία ένσταση της διοργανώτριας εταιρίας και οι «άνωθεν» παρεμβάσεις ήταν αρκετές, για να εκδοθεί νέα θετική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ για τον αγώνα στις 28-30 Οκτωβρίου 2022 αναφέροντας μόνο ότι ο αγώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει με μη αναστρέψιμο τρόπο το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής και ότι απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας (τμήμα τουρισμού, αθλητισμού και απασχόλησης) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε άδεια για την πραγματοποίηση του αγώνα.

 

Τι έγινε το 2023

 Εκδόθηκε θετική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ για τον αγώνα 7-9 Ιουλίου 2023 επισημαίνοντας στοιχεία για την προστατευόμενη περιοχή, τους οικότοπους προτεραιότητας, εντός των οποίων πραγματοποιείται η δραστηριότητα, τις σημαντικές πιέσεις σε αυτούς και στην πανίδα της περιοχής.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της ανάγκης προστασίας της περιοχής,  τον Αύγουστο του 2023 στάλθηκε έγγραφο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  με θέμα τη δραστηριότητα του σκι και τους αγώνες σκι στη λίμνη Καϊάφα, προς όλους τους εμπλεκόμενους, ΕΤΑΔ, ΟΦΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την εταιρία διεξαγωγής των αγώνων.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η δραστηριότητα του σκι αδειοδοτήθηκε με την ΑΕΠΟ του 2019 και υπόκειται σε όρους και δεσμεύσεις, όπως επίσης και η πρόσβαση με οχήματα στο νησί και στις όχθες του διαύλου.  Επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ, που προβλέπουν μόνο 1 αγώνα τον χρόνο (κατ’ εξαίρεση) και τονίσθηκε ότι η ΑΕΠΟ του 2019 είναι σε ισχύ, δεν έχει υποβληθεί διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά αυτής, ούτε έχει υποβληθεί αίτημα για την τροποποίηση της, επομένως και οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί της είναι σε ισχύ.

Μετά από αίτημα των διοργανωτών για ΝΕΟ αγώνα (σε λίγες μέρες) στις 27-29 Οκτωβρίου 2023 εκδόθηκε αρνητική γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άνω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις οχλήσεις που διαπιστώθηκαν κατά την τέλεση των αγώνων και τους Περιβαλλοντικούς Όρους 166, 167, 168 της ΑΕΠΟ που πρέπει να τηρούνται.

Οι «άνωθεν» όμως παρεμβάσεις ήταν και αυτή τη φορά αρκετές, για να εκδοθεί νέο έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ, που αναγράφει ότι ισχύει το έγγραφο θετικής γνώμης του ΟΦΥΠΕΚΑ του Οκτωβρίου του 2022 δηλ. ότι: ο αγώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει με μη αναστρέψιμο τρόπο το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής και ότι απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Νέα παράνομη άδεια από την Περιφέρεια ΔΕ

 Η ΟΙΚΙΠΑ με ανακοίνωσή της στα τοπικά και Αθηναϊκά ΜΜΕ και με επιστολές σε όλους τους εμπλεκόμενους (ΟΦΥΠΕΚΑ κλπ.) κάλεσε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μην εκδώσει την άδεια διεξαγωγής των αγώνων του Οκτωβρίου αφού η ισχύουσα ΑΕΠΟ δεν το επιτρέπει.

Εντέλει, εκδόθηκε και αυτή τη φορά άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης 29-27 Οκτωβρίου 2023 από την ΠΔΕ για την πραγματοποίηση των αγώνων! Η άδεια αυτή διαφοροποιείται από τις προηγούμενες που έχουν εκδοθεί τα δύο τελευταία χρόνια, για τη διενέργεια αθλητικών συναντήσεων στη λίμνη Καϊάφα στα παρακάτω σημεία:

 

  • δεν κοινοποιείται (για ενέργεια) στην οικεία αστυνομική αρχή, στην Αστυνομική Δ/νση Ν. Ηλείας για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και τάξης, όπως οι προγενέστερες αποφάσεις.

 

  • δεν κοινοποιείται στην ΕΤΑΔ Α.Ε., που είναι ο φορέας/ιδιοκτήτης του ακινήτου (που σε τμήμα του διενεργούνται οι αγώνες), όπως οι προγενέστερες αποφάσεις.

 

  • δεν κοινοποιείται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, που ζητήθηκε η γνωμοδότησή του για την διεξαγωγή των αγώνων, ως αρμόδιο για την προστατευόμενη περιοχή, όπως οι προγενέστερες αποφάσεις. Αντί αυτού κοινοποιείται στον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου, οποίος έχει καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια.

 

  • δεν έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της άδειας καμία από τις γνωμοδοτήσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ, αν και είχε διαβιβαστεί από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ σχετικό αίτημα για γνώμη.

 

  • δεν υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ, που υπέγραφε τις προγενέστερες άδειες για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων, αλλά από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού ΠΔΕ.

Τέλος, η άδεια, που στα σχετικά έγγραφά της αναγράφεται η ισχύουσα ΑΕΠΟ, δεν κοινοποιείται στην αδειοδοτούσα αρχή, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία με τα έγγραφά της έχει επισημάνει ότι εκδίδεται κατά παράβαση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.

 Προσφυγή της ΟΙΚΙΠΑ στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

 Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι: Η  αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ δεν τηρεί τους νόμους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, εκδίδοντας άδειες/αποφάσεις για τη διενέργεια δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα κατά παράβαση αυτών.

Για τον ΟΦΥΠΕΚΑ διαπιστώνεται ότι οι αρχικές τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του για την διεξαγωγή αγώνων τον μήνα Οκτώβριο, με αναλυτική αναφορά τόσο στις προκαλούμενες οχλήσεις όσο και στους απαγορευτικούς όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, αντικαθίστανται από νέες ατεκμηρίωτες και ασαφείς σύμφωνες γνώμες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τη μεγάλη αξία της προστατευόμενης περιοχής του Καϊάφα, τα ισχύοντα διατάγματα και αποφάσεις και κύρια ότι η μη τήρησή τους από την Διοίκηση μπορεί να εκθέσει την περιοχή σε σημαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο και υποβάθμιση, η ΟΙΚΙΠΑ θα προσφύγει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (Αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος) ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελλομένων της.

 ΘΚ