Απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων του δασυλλίου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Επιστολή προς το Δήμο Πατρέων απέστειλε η ΟΙΚΙΠΑ, με αφορμή την πτώση δέντρων στο δασύλλιο της πόλης, ζητώντας την απομάκρυνση των πεσμένων, αλλά και την αντικατάστασή τους με νέα, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα του σημαντικού αυτού πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι

Μετά από αυτοψία μελών της Οικολογικής κίνησης Πάτρας στο δασύλλιο της πόλης μας διαπιστώθηκαν αρκετές πτώσεις δέντρων αλλά και επικίνδυνη κλίση αρκετών άλλων, τα οποία θα έχουν την ίδια τύχη με την πρώτη κακοκαιρία.

Σημαντικά είναι ακόμη και τα προβλήματα των διαβρώσεων του εδάφους σε αρκετά σημεία του δασυλλίου λόγω της μεγάλης κλίσης σε συνδυασμό με την εκρίζωση των δέντρων.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την επικινδυνότητα της κατάστασης για τους συμπολίτες που κάνουν τον περίπατό τους στην περιοχή, παρακαλούμε να φροντίσετε για την απομάκρυνση όσων δέντρων έχουν πέσει, καθώς και για το κόψιμο όσων παρουσιάζουν επικίνδυνη κλίση.

Με την ευκαιρία να θέσουμε στη διάθεση των υπηρεσιών του Δήμου την εθελοντική μας προσφορά για την αντικατάσταση των πεσμένων και κομμένων δέντρων με νέα, στα πλαίσια ενός προγράμματος ενίσχυσης της βλάστησης του δασυλλίου με τα κατάλληλα είδη που θα προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες των υπηρεσιών σας.