Δελτία τύπου ανακοινώσεις

Μονάδα Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων: Να μη μείνει καμιά αμφιβολία!

Πάτρα 28-2-2024 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Ιονίου με την απόφασή της  111828 της 20/12/2023 ενέκρινε την εγκατάσταση στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών μιας [...]

Θράσος ηχορρυπαινόντων, ανεπάρκεια και προσχηματική δράση των αρχών, απελπίζουν τα θύματα της ηχορρύπανσης

Πάτρα, 28 Νοεμβρίου 2023 Οι συνεχιζόμενες απελπισμένες εκκλήσεις για κάποιου είδους συμπαράσταση, συμπολιτών μας απ’ όλη την Ελλάδα, υποχρεώνουν το εθελοντικό μας «Δίκτυο Φορέων [...]