Αρχικό Banner

Παρέμβαση της ΟΙΚΙΠΑ για τη μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ

Με αφορμή την έγκριση της ΜΠΕ για τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ, η ΟΙΚΙΠΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η [...]

Μονάδα Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων: Να μη μείνει καμιά αμφιβολία!

Πάτρα 28-2-2024 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Ιονίου με την απόφασή της  111828 της 20/12/2023 ενέκρινε την εγκατάσταση στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών μιας [...]