Τα δάση μας και τα μάτια μας!

Πάτρα 4-Ιουνίου-2021

5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δίκαια είναι μια από τις πιο προβεβλημένες και σημαντικές Παγκόσμιες Ημέρες.

Η συμφιλίωση του ανθρώπινου πολιτισμού με τις αντοχές του φυσικού περιβάλλοντος, κάθε μέρα που περνάει, αποδεικνύεται, ότι δεν είναι απλά προς το συμφέρον της Ανθρωπότητας αλλά είναι ζωτική προϋπόθεση για τη συνέχιση του πολιτισμού και της ευημερίας.

 

Τα μέλη της Οικολογική Κίνησης Πάτρας κρίνουμε σκόπιμο να αφιερώσουμε τη φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος στα δάση μας, την αντιμετώπιση των κινδύνων που τα απειλούν και την ανάγκη διατήρησής τους.

Η πρόσφατη, ασυνήθιστα πρόωρη και ασυνήθιστα εκτεταμένη σε έκταση καμένης γης πυρκαγιά των Γερανείων, ανέδειξε για  μια ακόμη φορά τις προβληματικές πλευρές της διαχείρισης των δασών μας, ιδίως των πευκοδασών.

Χωρίς να θεωρούμε ότι λέμε κάτι καινούριο, θα επαναλάβουμε και πάλι εκείνα που πρέπει να κάνουμε για να μην χάνουμε δάση και δεν κάνουμε ή κάνουμε ανεπαρκώς:

  1. Να δοθεί σημασία, κονδύλια και να γίνει μακροχρόνιος σχεδιασμός και έλεγχος αποτελεσμάτων σε ότι αφορά την ΠΡΟΛΗΨΗ, που είναι αντικείμενο της Δασικής Υπηρεσίας.
  2. Να ληφθούν μέτρα για την διατήρηση και την υπό τον έλεγχο της δασικής Υπηρεσίας παραγωγική διαχείριση ιδίως των πευκοδασών. Να στηριχθούν ενσωματωμένες στην ισορροπία των πευκοδασών παραδοσιακές δραστηριότητες (ελεγχόμενη υλοτομία, κλαδονομή, μελισσοκομία, ρητίνευση) και να ενθαρρυνθούν νέοι να ασχοληθούν με αυτές.
  3. Να αξιοποιηθούν τεχνολογικές καινοτομίες για την έγκαιρη ειδοποίηση και αυτό να γίνει παντού και με συστηματικό τρόπο. Επίσης παραδοσιακές μέθοδοι ανάσχεσης πυρκαγιών όπως το αντίπυρ.
  4. Να γίνει -και άμεσα μάλιστα- επιθεώρηση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ότι αφορά καθαρισμούς, μικροβλάβες, παράγοντες που όμως είναι ικανοί να προκαλέσουν σπινθήρες και επομένως πυρκαγιές ακόμη και σε περιοχές ελατοδασών. Τα κονδύλια που απαιτούνται είναι ΠΟΛΥ μικρότερα από τις δαπάνες καταστολής των πυρκαγιών.

5.Να ελεγχθεί η ετοιμότητα και η τεχνική πληρότητα των μέσων πυρόσβεσης, επίγειων και εναέριων. Εξυπακούεται ότι φαινόμενα χρήσης της για σκοπιμότητες άσχετες με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι αδιανόητο να επαναληφθούν.

 

Τα δάση μας είναι πολύτιμα. Στηρίζουν την άγρια ζωή, μας παρέχουν προϊόντα και αναψυχή, ρυθμίζουν την απορροή των υδάτων, ωφελούν το κλίμα, ομορφαίνουν τη χώρα.

 

Τα δάση μας και τα μάτια μας.