Να αποκατασταθεί ο ισοπεδωμένος χώρος δίπλα στο Έλος Αγυιάς

Τον Μάιο του 2021 η Οικολογική Κίνηση Πάτρας είχαμε καταγγείλει οικολογική καταστροφή του υγροτοπικού χώρου απέναντι από την είσοδο του κάμπινγκ της Αγυιάς, περίπου 3 στρεμμάτων, την οποία είχε προκαλέσει ο Δήμος Πατρέων, για να κατασκευάσει χώρο πάρκινγκ ή στροφής λεωφορείων. Η επέμβαση με χωματουργικά μηχανήματα είχε ως συνέπεια την πλήρη αλλοίωση μέρος του σημαντικού αυτού τομέα.

Η επέμβαση του Δήμου είχε καταστροφικό αποτέλεσμα στα είδη της πανίδας που υπήρχαν εκεί, κυρίως νεροχελώνες, και τα οποία κρίνονται ως τα πλέον ευαίσθητα (ποταμοχελώνα, Mauremys rivulata, και βαλτοχελώνα, Emys orbicularis) και αυστηρά προστατευόμενα, καθώς και άλλα ερπετά και αμφίβια.

Η αναφορά της ΟΙΚΙΠΑ προκάλεσε αυτοψία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία με έγγραφό της απαίτησε την απομάκρυνση αδρανών, που μεταφέρθηκαν εκεί για να γίνει η ισοπέδωση του χώρου και την αποκατάσταση του χώρου. Η κατάσταση όμως παρέμεινε όπως είχε, πράγμα που, όπως διαπιστώσαμε, επιβάρυνε σοβαρά τη λειτουργία του χώρου και ιδίως του παρακείμενου αύλακα στην αναπαραγωγή νεροχελωνών και αμφιβίων.

Η ΟΙΚΙΠΑ επανέρχεται με νέο έγγραφό της του Ιουνίου 2022 και απαιτεί από τον Δήμο την αποκατάσταση του χώρου, πολύτιμου για σπάνια και προστατευόμενα είδη. Κοινοποιήσαμε επίσης το νέο έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ώστε να πιέσει για την εφαρμογή της απόφασής της του Μαΐου 2021.

Η χρήση του όλου χώρου του Έλους και της πλαζ για λαϊκή αναψυχή μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με διαφύλαξη τμημάτων του πολύτιμων για σπάνιες μορφές άγριας ζωής.

Γ.Κ.