Μια καθαρότερη πλάζ, συμβολή για ζωντανή και καθαρή Μεσόγειο!

Πάτρα 20 Ιουνίου 2022

Ο εθελοντικός καθαρισμός της Πλάζ Αγυιάς στο πλαίσιο του Clean Up the Med 2022:

Οι συμπολίτες που θα επισκεφθούν την πλαζ της Πάτρας και το τμήμα του Έλους της Αγυιάς που είναι σ’ επαφή μ΄ αυτήν θα χαρούν μια σαφώς καλύτερη εικόνα μετά την επιτυχημένη κοινή δράση καθαρισμού τους από την Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο GoetheZentrum Πάτρας και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Oceanus-Lab) του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η κοινή αυτή εθελοντική δράση  στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 εθελοντές πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας καθαρισμού των ακτών της Μεσογείου από απορρίμματα, ιδίως πλαστικά  «Clean Up the Med 2022».

Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά από κάθε άποψη. Η παραλία, ο δρόμος και το μετά από αυτόν τμήμα του Έλους απαλλάχτηκαν από απορρίμματα που γέμισαν πάνω από δεκαπέντε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων. Τη δράση μας τίμησε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων που επιπλέον του καθαρισμού έφτιαξαν  ένα ψηφιδωτό της υδρογείου από ανακυκλώσιμα πλαστικά καπάκια. Επιπλέον τα παιδιά και οι μεγάλοι ενημερώθηκαν για την οικολογική σημασία του έλους Αγυιάς από μέλη της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.

Ο εθελοντικός καθαρισμός μαζί με καταγραφή κατά είδος εντάσσεται στα πλαίσια της καμπάνιας «Clean Up the Med 2022» που διοργανώνεται από το 1995 και έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προστασία της Μεσογείου. 100 οργανισμοί σε 16 χώρες συμμετείχαν στην εκστρατεία με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω κοινών ημερών δράσης. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε ΜΚΟ, συλλόγους, φοιτητές, εθελοντές, ερευνητές, δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, τουριστικούς φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στην εκστρατεία Clean Up the Med!

Κατά τη διάρκεια των ετών, η εκστρατεία Clean Up the Med έχει συλλέξει περισσότερους από 800.000 τόνους σκουπιδιών κατά μήκος 100.000 χιλιομέτρων ακτών της Μεσογείου. Παρόλα αυτά 570.000 τόνοι πλαστικού (που αντιστοιχούν σε περίπου 3.000 πλαστικά μπουκάλια ανά λεπτό) ρέουν στα νερά κάθε χρόνο.

Η επιβάρυνση αυτή απειλεί όχι μόνο τις κολυμβητικές ακτές μας αλλά και τη θαλάσσια ζωή. Οι πρωτοβουλίες αυτές επιδιώκουν τόσο μια συγκεκριμένη, χειροπιαστή θετική συμβολή, όσο και την υποστήριξη της καμπάνιας για διεθνείς αποτελεσματικές πολιτικές συνεργασίας για την δραστική μείωση ως εξαφάνιση της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά