Η θέση της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. για το αιολικό στον Περιστερόβραχο

Πάτρα 28 Ιουνίου 2022

Η ορθή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι θέμα που έχει προκαλέσει όχι λίγες διαμάχες, παρά τη γενική αναγνώριση της αναγκαιότητας της στροφής προς αυτές με παράλληλη εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου),  ιδιαίτερα μετά τις φετινές διεθνείς εξελίξεις.

Από το 2008 ισχύει ένα χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ιδίως τα αιολικά πάρκα, που έχουν ορατές επιπτώσεις, λόγω της ανάγκης κατασκευής νέων δρόμων σε φυσικές περιοχές, της όχλησης που ενδέχεται να προκαλέσουν σε ευαίσθητα είδη πτηνών, ή άλλων μη επιθυμητών επιδράσεων, ενώ έχει δρομολογηθεί η αναθεώρησή του. Η εφαρμογή του όμως αποτελεί την ασφαλέστερη οδό, ώστε και ο στόχος της σχεδόν πλήρους κάλυψης της ηλεκτροπαραγωγής με ΑΠΕ να επιτευχθεί και μη αντιστρεπτές βλάβες στην άγρια ζωή και τους οικοτόπους να μην προκληθούν.

Στη διάρκεια του Ιουνίου, σημειώθηκαν διαμαρτυρίες συλλόγων και αρνητική τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με ένα νέο υπό αδειοδότηση αιολικό πάρκο στην περιοχή «Περιστερόβραχος», ανατολικά του Πλατανίου (περιοχή πρώην Δήμου Ρίου), το οποίο περιλαμβάνει μόνο 2 αλλά μεγάλης ισχύος (από 5,5 Mw η καθεμία) ανεμογεννήτριες, που θα τοποθετηθούν σε ένα υψόμετρο περίπου 400 μέτρων. Συγκριτικά να πούμε ότι οι υπάρχουσες ανεμογεννήτριες στην αλπική ζώνη του Παναχαϊκού είναι κάτω από 1 Mw η κάθε μία.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων, λόγοι απόρριψης, όπως περιοχές που να εμπίπτουν στις περιπτώσεις αποκλεισμού του χωροταξικού, δεν υπάρχουν και η θετική γνωμοδότηση είναι βάσιμη.

Επομένως, ως Οικολογική Κίνηση Πάτρας, έχοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της στροφής στην καθαρή ενέργεια και το ότι αφενός πρόβλημα ηχητικής όχλησης δεν υπάρχει (ο θόρυβος αγγίζει το μηδέν σε κάποιες εκατοντάδες μέτρα, ενώ το Πλατάνι απέχει 1200) και αφετέρου η περιοχή δεν ανήκει στις θεωρούμενες ως περιοχές αποκλεισμού για την προστασία ευαίσθητων ειδών άγριας ζωής, τοποθετούμαστε θετικά ως προς αυτό το αιολικό πάρκο.

Οι ανησυχίες των τοπικών συλλόγων είναι φυσικά σεβαστές αλλά είναι σαφές ότι η μόνη όχληση θα είναι η οπτική, καθώς οι ανεμογεννήτριες θα είναι έντονα ορατές από την παραλιακή ζώνη. Αυτό όμως είναι ένα ελάχιστο τίμημα, που θεωρούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε αν θέλουμε να έχουμε ρεύμα, τη βάση του πολιτισμού, χωρίς κλιματική επιβάρυνση και χωρίς εξαρτήσεις.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε άλλη περίπτωση, σχετικά με το προτεινόμενο αιολικό πάρκο στο Σκιαδοβούνι Ερυμάνθου (νότια Αχαΐα) έχουμε τοποθετηθεί και θεσμικά (στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού) και δημόσια με αρνητικό τρόπο. Ακριβώς διότι η περιοχή αυτή είναι σημαντική (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) για ευαίσθητους πληθυσμούς των αρπακτικών πτηνών που ζουν εκεί.

 

Πληροφορίες για δημοσιογράφους Γιώργος Κανέλλης 6972 902 750