Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΜΑΡΕΪΚΑ!

 Τι μας λέει λοιπόν ο κ. Αμυράς:
Για το Προεδρικό Διάταγμα (που δεν υπάρχει) εκπονείται ΕΠΜ και θα γίνει δημόσια διαβούλευση το πρώτο 3μηνο του 2023.
Για τα αυθαίρετα (νίπτει τας χείρας του) και παραπέμπει στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τα όρια των (πρώην) νομών Αχαΐας και Ηλείας (που εν έτη 2022 αναζητούνται) το μπαλάκι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτά και τέλος!
Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
 
Παραθέτουμε ολόκληρη την απάντηση:
 
Καλημέρα σας,
Σε συνέχεια της από 14.10.2022 επιστολής σας και αναφορικά με τα όσα ρωτάτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις υπηρεσίες του, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
  1. Εκπονείται η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για το Εθνικό Πάρκο Στροφιλιάς – Κοτύχι και κατόπιν θα ακολουθήσει η σύνταξη του Σχεδίου Π.Δ. και η διαδικασία θεσμοθέτησής του. Κατά την ανωτέρω διαδικασία θα γίνει Δημόσια Διαβούλευση της ΕΠΜ (εκτιμάται κατά το πρώτο 3μηνο του 2023) και θα ακολουθήσει Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Π.Δ.
  2. Η αρμοδιότητα για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ανήκει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩ) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και διαθέτει τα σχετικά κονδύλια. Τα Δασαρχεία συντάσσουν έγγραφα, με τα οποία πιστοποιείται η καταπάτηση δημόσιας δασικής έκτασης και τα διαβιβάζουν αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.
Τέλος, αναφορικά με το θέμα των ορίων μεταξύ των δύο Π.Ε. που θίγετε στην επιστολή σας, η αρμοδιότητα της οριοθέτησης ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Γραμματεία Υφυπουργού
Προστασίας του Περιβάλλοντος
κου Γιώργου Αμυρά
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λεωφ. Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
Τηλ.: +30 2131513814 – 839 – 817
secdepmin.envr@ypen.gr