Επικοινωνία

Τα γραφεία της ΟΙΚΙΠΑ βρίσκονται στην οδό Τσαμαδού αρ. 21 Πάτρα Ελλάδα T.K. 26222. Στην διεύθυνση μας λειτουργεί γραμματεία: ωράριο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6-9μμ, Τετάρτη 12-3μμ. Το τηλέφωνο μας είναι: +30 2610 321010 λειτουργεί αυτόματος τηλεφωνητής και Φαξ όταν η Γραμματεία είναι κλειστή.