Δημιουργική ανακύκλωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση στο επίκεντρο των προγραμμάτων Erasmus της ΟΙΚΙΠΑ!

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας μπορεί να κατεβάζει το ρυθμό των γενικότερων δράσεών της κάθε καλοκαίρι, αυτό όμως δεν αφορά την πάντα υπεύθυνη και επιτυχή συμμετοχή της στα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει, στο “RecyclART” ως συντονίστρια οργάνωση και στο “Agents of change” ως εταίρος. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων αντιπροσωπείες της ΟΙΚΙΠΑ πήραν μέρος στις διεθνείς συναντήσεις εταίρων, που έγιναν στα Τίρανα της Αλβανίας για το πρώτο και στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα για το δεύτερο.

 

Η 3η Διεθνής Συνάντηση εταίρων RecyclART στα Τίρανα

 

Μια ακόμη διεθνής συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Erasmus+ «RecyclART», που αυτή τη φορά έγινε στην εκπληκτικά αναπτυσσόμενη πρωτεύουσα της Αλβανίας Τίρανα, επιβεβαίωσε την κανονική και καρποφόρο πορεία της εκτέλεσής του.

Στη συνάντηση μετείχαν δια ζώσης  οι οργανώσεις Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Δημόσιο ΙΕΚ Αγρινίου, PROMIMPRESA S.B. από την Ιταλία, InSET από την Αλβανία και μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης οι FRAME από την Πολωνία και AESD από την Ρουμανία. Συμμετέχοντες εκ μέρους της ΟΙΚΙΠΑ ήταν οι Γιώργος Κανέλλης, νόμιμος εκπρόσωπος και Γεωργία Θανοπούλου συντονίστρια του προγράμματος.

Σκοπός της συνάντησης

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας των εταίρων για το “Δεύτερο παραδοτέο Πνευματικό προϊόν” η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του και η συνεννόηση για την έναρξη της εργασίας για το τρίτο. Επίσης η συζήτηση θεμάτων αξιολόγησης, διοίκησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Αξίζει να υπογραμμίσουμε την ενημέρωση των εταίρων, από την συντονίστρια οργάνωση ΟΙΚΙΠΑ, σχετικά με την πλήρως θετική, ως τώρα αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που είναι και η αναθέτουσα  και ελέγχουσα το πρόγραμμα Υπηρεσία.

Τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν από τις συμμετέχουσες οργανώσεις

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των Εργαστηρίων που οργανώθηκαν ανά οργάνωση και χώρα  με στόχο την ενημέρωση ανέργων και εθελοντών για τις ιδέες και τις πρακτικές προτάσεις του RecyclART όσον αφορά την “επανεφεύρεση” από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο των κρυμμένων του δημιουργικών δυνατοτήτων στο πεδίο της ανακύκλωσης υλικών ώστε να παραχθούν αντικείμενα τέχνης. Κύρια χαρακτηριστικά ήταν η διήμερη διάρκεια, η συμμετοχή ηλικιών 25 ως 60 ετών με περίπου 80% συμμετοχή γυναικών.

Το προφίλ των εκπαιδευτών που πήραν μέρος στα εργαστήρια χαρακτηρίζεται από την ειδίκευση στην Εκπαίδευση ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαχείριση έργου, αλλά και στην εμπειρία με καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Οι προσδοκίες που παρακίνησαν τους εκπαιδευόμενους ήταν κυρίως:

• Να βρουν νέες γνώσεις για να βελτιώσουν τις ευκαιρίες εργασίας και σταδιοδρομίας τους

• Να ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα

• Να γνωρίσουν νέα άτομα

• Να μάθουν πως να βρίσκουν ικανοποιητική μακροχρόνια απασχόληση

• Απλό ενδιαφέρον για τις πρακτικές δραστηριότητες

• Το να μάθουν να οργανώνουν τα μελλοντικά τους σχέδια και να διερευνούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Ένα τέτοιο διήμερο εργαστήριο έγινε και από την Οικολογική Κίνηση Πάτρας στα γραφεία της στις 9 και 10 Ιουνίου, στη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα ReyclART και οι βασικές ιδέες της διερεύνησης δυνατοτήτων που καθένας έχει χωρίς πιθανόν, να τις γνωρίζει. Στο πρακτικό επίπεδο η εικαστικός Ελευθερία Αλεξανδράτου παρουσίασε και οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε μέθοδο αξιοποίησης γυάλινων δοχείων από καταναλωτικά προϊόντα ως διακοσμητικά αντικείμενα μέσω της επιζωγράφισής τους καθώς και μέθοδος κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων από προς ανακύκλωση χαρτόνι με χρήση και φυσικών υλικών.

 

«Παράγοντες αλλαγής: Νεανικές φωνές για το περιβάλλον»: Το νέο πρόγραμμα της ΟΙΚΙΠΑ και η πρώτη διεθνής συνάντηση στην Άγκυρα.

Το πρόγραμμα «Agents of Change: Young Voices for the Environment» (Παράγοντες αλλαγής: Νεανικές φωνές για το περιβάλλον) είναι μια ακόμη διεθνής συνεργατική δράση της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, και το προχωρούμε επιτυχώς παράλληλα με το “RecyclART”.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Οι συμμετέχοντες είναι είτε εκπαιδευτικοί φορείς είτε μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο τουρκικός εκπαιδευτικός φορέας İkizce District Directorate of National Education ο οποίος είναι και συντονιστής του έργου διοργάνωσε από18 ως 22 Ιουλίου 2022 μια συνάντηση εργασίας των εταίρων στην πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα. Σ΄αυτή συμμετείχαν εκτός από τη διοργανώτρια εκπαιδευτική αρχή, η ισπανική ΜΚΟ Associació Globers, η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πατρών και η τουρκική ΜΚΟ TÜRÇEV.

Στη συνάντηση οι συμμετέχουσες οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά και τη δράση της καθεμιάς, ώστε να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος της αλληλογνωριμίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την από κοινού παραγωγή των «Πνευματικών Προϊόντων» του προγράμματος αλλά και εργασίες σχετικές με τους στόχους του προγράμματος. Έγινε αναλυτική συζήτηση για τον περαιτέρω σχεδιασμό των ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος και της κατανομής τους ανά οργάνωση.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Γεωργία Θανοπούλου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος και τον Οδυσσέα Ξεριζωτή.

Στη διάρκεια των εργασιών κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός ή ΜΚΟ παρουσίασε την ταυτότητά του, τα πεδία που ενεργοποιείται, τον τόπο και τις δράσεις του.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις εργασιών γύρω από το θέμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του ρόλου των εκπαιδευτικών και των νέων σε αυτή, καλών πρακτικών καθώς και παρουσιάσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή και το πρόβλημα των εισβολικών ειδών στη Μεσόγειο.

Αναμένουμε με εύλογη αισιοδοξία την διοργάνωση της επόμενης διεθνούς συνάντησης για το πρόγραμμα «Agents of change» που θα γίνει από 10 ως 14 Οκτωβρίου, στην Πάτρα, με ευθύνη της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΠΑΤΡΩΝ και την Τρίτη συνάντηση που θα γίνει στην Tarragona της Ισπανίας (21 – 25 Νοεμβρίου).