Βάναυση υλοτόμηση δέντρων από τον ΔΕΔΔΗΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «SOS ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ»

Με αφορμή τα άστοχα και καταστρεπτικά κλαδέματα δέντρων στο άλσος του Γηροκομείου από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, η ΟΙΚΙΠΑ απέστειλε στη διοίκηση του οργανισμού επιστολή διαμαρτυρίας ζητώντας, τα αναγκαία για την πυρασφάλεια κλαδέματα δέντρων στις δεντροστοιχίες και τα άλση της πόλης, να γίνονται με ορθολογικό τρόπο και με την παρουσία γεωτεχνικού.

Για το ίδιο θέμα η κίνηση πολιτών και συλλόγων «SOS ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» απέστειλε παρόμοια επιστολή σε όλους τους συναρμόδιους φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ.) καταγγέλλοντας τις καταστροφικές κλαδεύσεις του ΔΕΔΔΗΕ και ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία και τον εμπλουτισμό του πρασίνου της πόλης.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Κύριοι,

Πρόσφατα η Υπηρεσία σας έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων στην Πάτρα λόγω άστοχων, κλαδεμάτων δέντρων στο Άλσος του Γηροκομείου σε ό,τι αφορά στον τρόπο που έγιναν. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που μας έστειλε σύλλογος της περιοχής και τις οποίες επισυνάπτουμε, πεύκα του άλσους υπέστησαν ολική ή πολύ εκτεταμένη αφαίρεση της κόμης τους, πράγμα που συνεπάγεται για πολλά από αυτά την ξήρανσή τους.

Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγοι ασφάλειας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σάς επιβάλλουν κάποιες φορές κλαδεύσεις ή και ριζικές κοπές δέντρων.

Επειδή έχουν δημιουργηθεί  αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος της υπηρεσίας σας, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο αυτές να γίνονται απαραίτητα με παρουσία γεωτεχνικού, αναλόγως με τη φύση του δέντρου (άλλες οι αντοχές στη βαριά κλάδευση του πεύκου και άλλες π.χ. της αγριελιάς ή της μουριάς).

Επιπλέον, για να αποφεύγεται η πρόκληση ανησυχίας στους κατοίκους των περιοχών που γίνεται τέτοια επέμβαση, είναι απαραίτητο να τοιχοκολλώνται σχετικές ανακοινώσεις. Στις περιπτώσεις δε που επιβάλλεται ολική κοπή δέντρων, είναι σκόπιμο, δίκαιο και απαραίτητο να δεσμεύεστε σε νέες φυτεύσεις ίσου αριθμού δέντρων, σε σημείο που δεν επηρεάζουν γραμμές ρεύματος και αυτό να ανακοινώνεται επίσης.

Παρακαλούμε να δείτε με προσοχή τις προτάσεις μας. Αυτό θα είναι τόσο προς το συμφέρον του πολύτιμου αστικού πρασίνου όσο και της καλής εικόνας της Υπηρεσίας σας στην κοινωνία.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «SOS ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ»

Μεγάλη ανησυχία  έχει προκαλέσει η κοπή δέντρων στα περιαστικά δάση των περιοχών Γηροκομείου, Δασυλλίου και Σαραβαλίου–Κεφαλοβρύσου, καθώς και των πευκόφυτων περιοχών του Ριγανοκάμπου, Αρόης και του Ρωμανού, που αποτελούν  μοναδικούς πνεύμονες οξυγόνου και πρασίνου για την πόλη της Πάτρας και έχουν ιστορία πλέον των 100 ετών.

Η υλοτόμηση γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για λόγους Δημοσίου συμφέροντος και στηρίζεται σε σχετική απόφαση του Δασαρχείου Πατρών, με την οποία  εγκρίνει ή καλύτερα αναθέτει τη διεξαγωγή εργασιών «αποκλαδώσεων  δασικών δέντρων/θάμνων  και των αναγκαίων υλοτομιών ιστάμενων ή επισφαλούς αντοχής δασικών δέντρων, καθώς και των απαραίτητων επεμβάσεων για την εξασφάλιση των αποστάσεων ασφαλείας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» για την αποτροπή πυρκαγιών λόγω και της κλιματικής αλλαγής!

Παρότι η διαδικασία φαίνεται νομότυπη και υπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα για το περιβάλλον στην εφαρμογή της, καθώς τελικά ένα ιδιωτικό συνεργείο έχει την ευθύνη για την αποκλάδωση του δάσους με μοναδικό κριτήριο την εγγύτητα στη γραμμή διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ομολογουμένως το Δημόσιο συμφέρον απαιτεί τη διευκόλυνση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οπωσδήποτε την αποτροπή πυρκαγιάς στο δάσος από ανάφλεξη (παλιότερα αντιμετωπιζόταν με κλαδέματα προληπτικά και στοχευμένα).

Ωστόσο το Δημόσιο συμφέρον απαιτεί και την προστασία, κυρίως την επιβίωση του δάσους για την προστασία της υγείας και τη διατήρηση της ζωής των τωρινών και επόμενων γενεών και με την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή η προστασία των δασών αποτελεί, ως γνωστόν, αναγκαιότητα. Το οξύμωρο είναι ότι το δάσος που καταστρέφουμε είναι αυτό που μας προστατεύει και από τις πυρκαγιές αποτρέποντας τις ξηρασίες με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης!

Επίσης το Σύνταγμα με το άρθρο 24 καθιερώνει αυξημένη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως πάρκα, άλση  μέσω της βιώσιμης και αειφορικής διαχείρισής τους, την οποία εγγυάται και διασφαλίζει με την παρουσία της η Δασική Υπηρεσία, που έχει την ευαισθησία, τη γνώση, τη στελέχωση και για αυτό την τελική ευθύνη.

Για λόγους λοιπόν Δημοσίου συμφέροντος, που συνδυαστικά περιλαμβάνει την ασφαλή διέλευση και παροχή  του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και την διαφύλαξη και προστασία των δασών, ΖΗΤΑΜΕ:

– Την ενεργή παρουσία των κατά τον νόμο αρμοδίων Υπηρεσιών και εκπροσώπου του Δήμου, ώστε η παρέμβαση στο δάσος  να γίνεται στοχευμένα  με σαφή υπόδειξη του Δασαρχείου και παρουσία εκπροσώπου του για την απαιτούμενη φροντίδα και αποτροπή αυθαιρεσιών ή ακόμη κερδοσκοπίας. Δεν μπορεί η παρέμβαση και το είδος των ενεργειών, κλάδεμα ή υλοτόμηση, να επαφίεται στην κρίση της ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη του  εργολάβου.

-Αναγκαίες ενέργειες αντικατάστασης των καταστρεφόμενων δέντρων με αντίστοιχες δεντροφυτεύσεις και την απαιτούμενη φροντίδα για την ανάπτυξη των νέων δέντρων.

– Απομάκρυνση κορμών και κλαδιών με τρόπο που να αποτρέπεται η κερδοσκοπία.

– Αναδάσωση καμένων εκτάσεων, όπως ο Ριγανόκαμπος.

-Στη βάση αυτή ζητάμε από τον ΔΕΔΔΗΕ αναζήτηση λύσεων, που διευκολύνουν την παροχή ενέργειας χωρίς τις καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη ζητούμενη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως υπογειοποίηση ή εκτροπή  της γραμμής διέλευσης.

Η ποιότητα της ζωής ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!

Απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία σας παρακαλούμε να εξετάσετε το πρόβλημα και να αναλάβετε πρωτοβουλίες, για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Οι ενεργοί πολίτες, οι κάτοικοι, οι σύλλογοι:

*Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΙΤΙΣΣΑ» Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού *Πολιτιστικός Σύλλογος Αρόης

*Πολιτιστικός Σύλλογος Ριγανόκαμπου  «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

*Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού Πατρών

*Φιλοδασικός-Προοδευτικός Σύλλογος Σαραβαλίου

*Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος  περιοχής κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας